Srebro Peruna

Perunie, Perunie uderz w błękit nieba obudź strach u wrogów.

Perunie, Perunie uderz w błękit nieba

obudź strach u wrogów !!!

Jesteśmy grupą przyjaciół z różnych dzielnic Polski (Mazowsze, Pomorze, Podlasie, Sląsk i Wielkopolska), ludźmi, którym historia naszego kraju, jak i ziem, z których pochodzimy, jest szczególnie bliska. To co się kołatało przez lata w naszych sercach, postanowiliśmy wspólnie urzeczywistnić dając początek drużynie, nazwanej "Srebro Peruna". Nazwa ta wyraża nasz szacunek, oraz największe umiłowanie dla piękna i siły Wszechpotężnej Przyrody. Srebro Peruna to błyskawica, atrybut starożytnego słowiańskiego Boga Gromowładcy, który jest nam szczególnie bliski. Czerpiąc z dorobku, bogatej kultury materialnej i duchowej, nie tylko wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny ale i ludów północy , staramy się oddawać ducha tamtych czasów, poprzez styl życia, stroje, walki i obrzędy. W naszej działalności stawiamy szczególny nacisk na wierne odtwórstwo historyczne i archeologiczne oraz profesjonalizm, łącząc to wszystko z dobrą zabawą i edukacją. Zaczynaliśmy naszą przygodę jako jedni z pierwszych w Polsce a doświadczenia, zebrane przez lata obecności w ruchu odtwórstwa okresu wczesnego średniowiecza, pozwoliły nam określić w jaki sposób chcemy realizować swoją największą pasję.

W związku z tym nie potrzebujemy hierarchii wewnątrzdrużynnej, jak i komercjalizacji naszych poczynań. Pozostajemy poza wszelkimi układami i "wielką polityką", jaka niestety ma miejsce w środowisku.

Witamy na naszej stronie.

Florida Car Accident Lawyer
tylu już odwiedziło stronę

© "Srebro Peruna". Wszystkie prawa zastrzeżone